ARBEIDSVETT

Tips om arbeidslivet og arbeidsvett 

Hvordan vi har det på jobben, påvirker resten av livet. Og livet påvirker jobben. Likevel vet vi litt for lite om tingene som påvirker arbeidshverdagen vår.

OM MEG

Jeg heter Marianne Haaland og har jobbet som arbeidsrettsadvokat i 10 år. Jeg er født og oppvokst på Kvitsøy, en øy med 500 innbyggere, hos en fiskerfar med mye godt arbeidsvett😊.

BAKGRUNN

Mennesker har alltid interessert meg, hvorfor vi gjør som vi gjør. Egentlig var det tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte å studere jus og etterpå ble arbeidsrettadvokat.

Jeg trives godt med å hjelpe mennesker, men i sakene jeg har hatt har jeg ofte tenkt at konfliktene kunne vært unngått hvis jeg hadde blitt involvert tidligere. Eller at situasjonen kunne vært håndtert bedre hvis kunnskapen om arbeidslivet hadde vært lettere tilgjengelig for alle.

HA KUNNSKAPEN FØR DU TRENGER DEN - IDEEN OM ARBEIDSVETT

Jeg har selv erfaring med at både livet og jobben kan være vanskelig. I 2020, samtidig som jeg akkurat hadde fått to barn, fikk jeg kreft. Jeg ble friskmeldt etter operasjonen, men syk av behandlingen. Jeg var ikke ute av huset på flere år.

Det var en vanskelig tid. Jeg måtte lære meg mye om både regelverk, kropp og sinn før jeg klarte å komme ut av det. En del av denne kunnskapen skulle jeg ha ønsket at jeg hadde før jeg ble syk.

Jeg har altså lært, både av jobben og livet, at det er en fordel å ha kunnskap om hvordan ting fungerer før man faktisk trenger den. Ut fra disse opplevelsene kom ideen min om Arbeidsvett.


ARBEIDSVETT PÅ SOSIALE MEDIER

Instagram, Facebook, Tiktok og Youtube

Følg meg gjerne for råd om godt arbeidsvett.

Hvorfor Arbeidsvett?

Hvordan vi har det på jobben, påvirker resten av livet. Og livet påvirker jobben.

Likevel vet vi litt for lite om tingene som påvirker arbeidshverdagen vår.


Helhetlig tilnærming

Jeg mener at det ikke bare er en fordel å vite litt om rettigheter og plikter på jobb - det kan også være lurt å vite litt om kropp og sinn for å få det best mulig på jobb og i livet.


Mitt formål

Mitt formål bak Arbeidsvett er å gjøre kunnskap om arbeidslivet mer tilgjengelig, forståelig, praktisk og også litt morsomt 😊.
Jeg tror det er lettere å navigere rundt vanskelige situasjoner når du kan mer om arbeidslivets spilleregler samtidig som du er bevisst på hvordan det du tenker på påvirker både deg selv og de rundt deg.


Til sammen blir dette arbeidsvett, og jeg har troen på at litt mer arbeidsvett gjør at du har det bedre på jobb.

Har du spørsmål om Arbeidsvett?


FØLG MEG PÅ SOSIALE MEDIER FOR RÅD OG TIPS